Inżynieria hydrotechniczna • Inex Green

50-148 Wrocław, ul. Krawieckiej 3/134

NIP:

https://inex.green/

Pracownicy z Inex Green kontrolują budowle hydrotechniczne, które dzieli się na morskie i śródlądowe. Znajdują się one w pasie technicznym wybrzeża, nad lub pod wodą oraz w morskich portach. Inżynieria hydrotechniczna wiąże się również z wałami przeciwpowodziowymi, zbiornikami, elektrowniami wodnymi, śluzami i zaporami.

Uprawnienia pracowników pozwalają im na projektowanie obiektów różnych typów oraz kontrolowanie ich stanu. Doskonale orientują się oni w przepisach prawnych i świadczą pomoc klientom z różnymi potrzebami. Są to między innymi inwestorzy chcący skontrolować stan techniczny obiektów..

2022-04-03 00:00:00

Firma Wielobranżowa Ściskpol

Firma Wielobranżowa Ściskpol

64420 Kwilcz, ul. Miłostowska 26
AB-rent

AB-rent

51319 Wrocław, ul. Sycowska 13
Crazy Cat Studio

Crazy Cat Studio

43-365 Wilkowice, ul. Kwiatowa 11